Links
Log På

Nyhedsbrev - Februar 2011

Skadedyr
 
Vi har haft angreb af skadedyr i opgang A, disse er nu så godt som bekæmpet og skulle ikke have bredt sig til de andre opgange. 
 
Cykelrummet
 
Den dryppende vandhane er fikset fredag d. 3.12.2010 
 
Vand på loftet 
 
Vi har haft vandskade på loftet, har du indbo i dit loftsrum, der har taget skade er det din egen indboforsikring, der dækker. Vær dog opmærksom på eventuelle særlige betingelser på din forsikring, det er dit ansvar at kende disse betingelser. Opdager du en skade på ejendommen, der skal dækkes af ejendommens forsikring, kontakt da Bestyrelsen. 
 
Generalforsamling 
 
Vi holder Generalforsamling i løbet af april måned, så begynd bare allerede nu, at tænke over om du har emner til den årlige begivenhed. 
 
Nye hoveddøre
 
Nye hoveddøre til alle 3 opgange har været et stort ønske længe, der er ikke sket så meget i årets løb på den front, vi har haft ventet på en afgørelse om skimmelsvamp fra Teknologisk og et forventet omfang af eventuel udbedring og har derfor skubbet beslutningen. 
Vi har nu bestilt tilbud på hoveddøre og håber, at vi vil kunne gennemføre udskiftningen på min. en opgang i løbet af 2011.
 
Mvh.
Bestyrelsen