Links
Log På

Nyhedssbrev - September 2011

Sommeren er ovre
Vi håber alle har haft en god sommer!

 
Vandskade
Vi har over sommeren fået meget vand og vi har desværre også haft nogle tilfælde af vandskade. For ikke at gå efteråret/vinteren i møde med mulighed for mere vand, skal vi have lavet en gennemgang af taget.
Dette betyder, at vi skal have adgang til samtlige loftsrum, hvor der skal en murer ind og reparere på eventuelle huller i taget. 
Det betyder så også at der skal være fri passage inde i dit loftsrum, dvs. fri adgang til taget, har du behov for at tømme ud i dine ting, bestiller vi løbende containere så storskraldsrummet kan følge med. 
 
Vi forventer at arbejdet vil ske senest ultimo oktober, du hører nærmere hvad angår aflevering af nøgle.
Vær opmærksom på, at afleverer du ikke din nøgle på det aftalte tidspunkt, da vil låsen blive klippet op og du må selv afholde eventuelle udgifter til en ny lås.
 
Mvh.
Bestyrelsen