Links
Log På

Nyhedssbrev - Oktober 2011

 Deadline for tømning af loftsrum er søndag d. 6. november.

 
Alle loftsrum skal have fri passage til taget inden d. 6. November. Du skal aflevere din nøgle til loftsrummet senest 6. november 2011 også, nøglen afleveres til Line i 12 C, 1.th.
 
Afleverer du ikke din nøgle vil vi få klippet din lås op. Låsen skal du selv erstatte.
 
Når du afleverer din nøgle skal du vedlægge en seddel, hvor der står, hvor du bor og hvilket loftsrum nøglen hører til. Det er ikke alle rum, der passer med etagen hvor du bor.
 
Har du smidt det ud, du syntes du kan, og har du stadig ikke skabt fri passage, så har du mulighed for at opmagasinere dine ting midlertidigt, i de store tørrerum over 12 B og C. Disse vil blive åbnet nu og være åbne i perioden frem til arbejdet er afsluttet på loftet. Ting der skal smides ud, skal helt ned i storskraldsrummet - de skal ikke efterlades på køkkentrapper, på repos'er, på gangene mellem loftrummerne eller på tørrelofterne. Det er som tidligere nævnt dyrt at få viceværten til at fjerne dette, og vi har mange andre ting vi gerne vi bruge penge på ;o)
 
Det er på eget ansvar at du sætter dine ting i tørrerummet. Ting, der ikke fjernes igen fra tørreloftet vil blive sendt til storskrald.
 
Rygning på trappen
 
Af hensyn til brandfare er det ikke tilladt at ryge på trapperne.

 
Mvh.
Bestyrelsen