Links
Log På

Nyhedsbrev - Juli 2015

Cykler

Der bliver lavet en fælles cykeloprydning i hele gården. Det betyder, at der vil blive sat en markering på din cykel, som du skal fjerne, hvis du vil undgå, at din cykel bliver fjernet. Markeringen vil blive sat på cyklerne lørdag d. 15. august og efter en måned vil cyklerne blive fjernet og opbevaret i 6 uger hvorefter de bortskaffes. 
 
Vinduer på bagtrappen
 
Vi er ved at få sat nye vinduer i på bagtrappen, arbejdet er igangsat i opgang A og vil snart gå i gang i opgang B. Vi har ikke p. t en dato for hvornår arbejdet vil sluttet, men vi ved at der arbejdes på højtryk for at få projektet lavet færdigt.