Links
Log På

Nyhedsbrev - December 2011

Understrygning af tag  

Mureren har afsluttet opgaven med understrygning af vores tag, så vi skulle nu være klar til storm og sne. Viceværten flytter det storskrald der måtte stå på gangen ved vores loftsrum. 
 
Loftsrum til leje
Vi har 3 loftsrum til leje, det koster 500 kr. til leje. Er du interesseret kan du kontakte Line i 12C, 1.th.
 
Cykelparkringer  
Det er ikke en god idé, at parkere sin cykel lige foran porten så den ikke kan åbnes frit op, det er heller ikke en god idé, at parkere foran dørene ind til erhverv. 
 
Rygning i opgangene  
Det er af brandhensyn ikke tilladt at ryge i opgangen, heller ikke selvom man er snedig og piller batterierne ud af brandalarmerne. 
 
Nye døre  
Vi regner vi med inden for de næste måneder at få sat nye døre i ind til opgangene og hvis vejret tillader det også udskiftning af trappetrin. 
 
Mvh.
Bestyrelsen
 
 

Nyhedssbrev - Oktober 2011

 Deadline for tømning af loftsrum er søndag d. 6. november.

 
Alle loftsrum skal have fri passage til taget inden d. 6. November. Du skal aflevere din nøgle til loftsrummet senest 6. november 2011 også, nøglen afleveres til Line i 12 C, 1.th.
 
Afleverer du ikke din nøgle vil vi få klippet din lås op. Låsen skal du selv erstatte.
 
Når du afleverer din nøgle skal du vedlægge en seddel, hvor der står, hvor du bor og hvilket loftsrum nøglen hører til. Det er ikke alle rum, der passer med etagen hvor du bor.
 
Har du smidt det ud, du syntes du kan, og har du stadig ikke skabt fri passage, så har du mulighed for at opmagasinere dine ting midlertidigt, i de store tørrerum over 12 B og C. Disse vil blive åbnet nu og være åbne i perioden frem til arbejdet er afsluttet på loftet. Ting der skal smides ud, skal helt ned i storskraldsrummet - de skal ikke efterlades på køkkentrapper, på repos'er, på gangene mellem loftrummerne eller på tørrelofterne. Det er som tidligere nævnt dyrt at få viceværten til at fjerne dette, og vi har mange andre ting vi gerne vi bruge penge på ;o)
 
Det er på eget ansvar at du sætter dine ting i tørrerummet. Ting, der ikke fjernes igen fra tørreloftet vil blive sendt til storskrald.
 
Rygning på trappen
 
Af hensyn til brandfare er det ikke tilladt at ryge på trapperne.

 
Mvh.
Bestyrelsen
 

Nyhedssbrev - September 2011

Sommeren er ovre
Vi håber alle har haft en god sommer!

 
Vandskade
Vi har over sommeren fået meget vand og vi har desværre også haft nogle tilfælde af vandskade. For ikke at gå efteråret/vinteren i møde med mulighed for mere vand, skal vi have lavet en gennemgang af taget.
Dette betyder, at vi skal have adgang til samtlige loftsrum, hvor der skal en murer ind og reparere på eventuelle huller i taget. 
Det betyder så også at der skal være fri passage inde i dit loftsrum, dvs. fri adgang til taget, har du behov for at tømme ud i dine ting, bestiller vi løbende containere så storskraldsrummet kan følge med. 
 
Vi forventer at arbejdet vil ske senest ultimo oktober, du hører nærmere hvad angår aflevering af nøgle.
Vær opmærksom på, at afleverer du ikke din nøgle på det aftalte tidspunkt, da vil låsen blive klippet op og du må selv afholde eventuelle udgifter til en ny lås.
 
Mvh.
Bestyrelsen
 

Forholdsregler ved skadedyrsangreb

Hvis et medlem af ejerforeningen eller dennes lejer konstatere skadedyrs angreb i sin lejelighed, har medlemet eller dennes lejer pligt til omgående at igangsætte en bekæmpelse via et aut. skadedyrsbekæmpelsesfirma og kontakte bestyrelsen for nærmere vejledning, samt foretage anmeldelse af angrebet og dets art.
 
Det er den enkelte ejer eller lejer der selv har ansvaret for bekæmpelsen, som skal foretages for egen regning.
Som en hovedregel betaler hver ejerlejlighedsejer eller dennes lejer for bekæmpelsen inden for sin egen matrikel, eneste afvigelse fra denne regel er hvis angrebet er begyndt eller kommer fra ejerforeningens fællesarealer, dette skal dog påvises og attesteres af den aut. skadedyrsbekæmper som tilkaldes til at foretage udrydelsen af skadedyrene.
Ovennævnte gælder alle insektangreb samt mus.
 
Ved rotteangreb kontaktes Københavns Kommune, Miljøkontrollen, da denne form for skadedyrsbekæmpelse kun må fortages af Miljøkontrollen, rotteangreb bekæmpes uden beregning.
 
En udvidet vejledning vil på sigt være at finde på foreningens hjemmeside.
 
Til skadedyr regnes bla. væggelus, kakelakker, mus og rotter som de største skadevoldere.
 
Bestyrelsen 
E/F Englandsvej 12ABC
 

Nyhedsbrev - Februar 2011

Skadedyr
 
Vi har haft angreb af skadedyr i opgang A, disse er nu så godt som bekæmpet og skulle ikke have bredt sig til de andre opgange. 
 
Cykelrummet
 
Den dryppende vandhane er fikset fredag d. 3.12.2010 
 
Vand på loftet 
 
Vi har haft vandskade på loftet, har du indbo i dit loftsrum, der har taget skade er det din egen indboforsikring, der dækker. Vær dog opmærksom på eventuelle særlige betingelser på din forsikring, det er dit ansvar at kende disse betingelser. Opdager du en skade på ejendommen, der skal dækkes af ejendommens forsikring, kontakt da Bestyrelsen. 
 
Generalforsamling 
 
Vi holder Generalforsamling i løbet af april måned, så begynd bare allerede nu, at tænke over om du har emner til den årlige begivenhed. 
 
Nye hoveddøre
 
Nye hoveddøre til alle 3 opgange har været et stort ønske længe, der er ikke sket så meget i årets løb på den front, vi har haft ventet på en afgørelse om skimmelsvamp fra Teknologisk og et forventet omfang af eventuel udbedring og har derfor skubbet beslutningen. 
Vi har nu bestilt tilbud på hoveddøre og håber, at vi vil kunne gennemføre udskiftningen på min. en opgang i løbet af 2011.
 
Mvh.
Bestyrelsen
 

Nyhedsbrev - Efterår 2010

Tip om varme fra en venlig beboer, tak for det. 

Når der lukkes for hovedhanen til varmen om foråret, tilrådes det folk at stille thermostaterne på "4" eller
"5", så thermo-stiften er ude, og ikke inde, hvor den kan gro fast over sommeren.
Når der atter åbnes for hovedhanen om efteråret, kan thermostaten nemt drejes til "3" eller ønsket.
 
Varmt vand  
Vi har af og til brug for at kunne lukke for vandet for kun en opgang, men for at kunne det, har vi brug for at kunne identificere de loftsrum, hvori hanen sidder. Så har du et loftsrum, hvor der findes gennemgående vandrør, hvor der kan lukkes for vandet, kontakt da Bestyrelsen. 
Vi vil derefter sætte et skilt på rummet, så der kan aftales med ejeren når/hvis vi får brug for at få adgang til at lukke for vandet. 
 
Storskrald 
Nærmest en klassiker, men ikke desto mindre desværre stadig aktuelt. Så en gang til for Prins Knud, sæt nu venligst dit storskrald ned i Storskraldrummet og nej ikke i porten, i gården eller foran døren ind til Erhvervslokalerne. Nøglen kan lånes hos Bestyrelsen. 
 
Pap  
Vores pap-container er hårdt prøvet og vi er mange om at bruge den, så hvis alle lige folder deres papkasser ud så de ikke fylder så meget, så ville vi blive glade. 
 
Mvh
Bestyrelsen